Je account wordt onmiddellijk opgeheven en we melden je mogelijk bij de relevante autoriteit als je gedrag op onze website een van de volgende handelingen omvat:

Alles dat illegaal is en in strijd is met de wetten van Engeland, Wales en Nederland, waaronder (maar niet beperkt tot) het promoten, suggereren of hinten op seks met minderjarigen, verkrachting of opgedrongen handelingen, harddrugs of andere soorten illegale activiteit.

Niet-acceptabel gedrag.

 • Beledigend, agressief, hatelijk of racistisch gedrag tegen medeleden, moderators of beheerders.
 • Commerciële berichten, spam, het aanbieden van een dienst en het benoemen van financiële betrokkenheid zijn beperkt tot het onderdeel 'feesten' en het onderdeel voor commerciële feesten van het forum en dienen aan de regels te voldoenvan het forum "Commerciële feesten". Het is toegestaan om een chatroom te openen om je feest te bespreken/promoten, maar dergelijke promotie dient beperkt te zijn tot de door jou geopende chatroom en dient aan de chatroomregels te voldoen. Let er ook op dat hoewel het is toegestaan om enige tekst op je cam te hebben voor het feest, je daarnaast zichtbaar moet zijn op beeld en dat het niet is toegestaan om een telefoonnummer of e-mailadres te tonen.
 • Het plaatsen van een telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens in openbare onderdelen (gebruik privéberichten).
 • Het toestaan van derden om je account te activeren of gebruiken.
 • Het hebben van een accounttype dat anderen misleidt.
 • Het bewust verzenden van gegevens of uploaden van materialen die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, spyware, adware, keyloggers of andere schadelijke code bevat die software of hardware nadelig kan beïnvloeden.
 • Inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.
 • Pogingen om de voorwaarden of beperkingen van de site te omzeilen.
 • Het benoemen en shamen van leden (met uitzondering van het reputatiesysteem).
 • Gebruikmaken van of verschijnen op bestaande of nieuwe accounts als je geblokkeerd bent op de site.
 • Pogingen om foto's te verhandelen of ruilen van anderen die geen geregistreerde leden zijn.

Profielfoto's en video's

 • Alle foto's en video's dienen de accounteigena(a)r(en) af te beelden; het dient onmogelijk te zijn om anderen die zijn afgebeeld te identificeren.
 • Geen personen die jonger dan 18 lijken te zijn.
 • Geen identificeerbare mensen op de achtergrond.
 • Geen e-mailadres, URL's of telefoonnummers.
 • Alles dat te obsceen of ongepast wordt geacht voor deze site kan worden verwijderd.

Handhaving van de regels

Er dienen geen profielen te worden aangemaakt die het bovenstaande promoten of aanmoedigen.

Het team heeft het recht om door jou geplaatste content te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen en/of verwijderen volgens onze voorwaarden

Het niet naleven van het Beleid voor acceptabel gebruik kan leiden tot een vriendelijke waarschuwing of een permanente blokkade op de site zonder voorafgaande kennisgeving, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Zorg dat je deze regels hebt gelezen en begrijpt.

Als je twijfelt over het Beleid voor acceptabel gebruik of de regels betreffende het gebruik van deze site, neem dan contact op met een teamlid. Als je je niet aan deze richtlijnen wilt houden, verlaat de website dan onmiddellijk.

Over het team

Een mod is een "moderator". Deze vrijwilligers zijn aangesteld om te helpen deze site en de chatroom te modereren. Zij hebben bewezen dat zij onpartijdig kunnen handelen en zich verantwoordelijk kunnen gedragen tegenover anderen terwijl zij het Beleid voor acceptabel gebruik handhaven.

Beheerders zijn de site-eigenaren die samenwerken met de mods en de site dagelijks beheren.

Jouw zorg

Je mag verwachten dat de moderators en beheerders in het belang van Swingers Centraal handelen. Door je aan de bovenstaande regels te houden, mag je verwachten niet te worden lastiggevallen door andere leden, moderators of beheerders. Als je denkt redenen te hebben voor een klacht, dan kun je contact opnemen met de beheerders door het onderdeel "Contact" van deze site te gebruiken en daarbij de datum, tijd en beschrijving van wat er is voorgevallen te vermelden.

Notities

Swingers Centraal heeft het recht om het Beleid voor acceptabel gebruik op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan zijn leden of moderators.

Swingers Centraal heeft het recht om een lidmaatschap op te zeggen zonder kennisgeving of uitleg.

Besluiten van Swingers Centraal betreffende in dit Beleid voor acceptabel gebruik uiteengezette zaken zijn definitief.